tisdag 13 maj 2014

Miljövänligare Haglöfs

Bra jobbat Haglöfs!
För fem år sedan, 2008, fattade Haglöfs ett strategiskt beslut att integrera hållbarhet i affärsutvecklingen. Beslutet hade två samverkande syften: att säkerställa en långsiktigt lönsam tillväxt och att samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Haglöfs affärsidé och vision innehåller sedan dess ett tydligt ställningstagande i hållbarhetsfrågor. Haglöfs har också formulerat ett antal hållbarhetsmål. De nuvarande gäller för perioden 2013-2015.

Väsentliga händelser 2013
* Haglöfs beslutar att märka de produkter som kommit allra längst hållbarhetsmässigt med företagets egna Take Care-symbol och ger därmed slutkonsumenterna en möjlighet till ett aktivt val i butik.

* Haglöfs beslutar att samtliga produkter i och med säsongen 2016 ska utvecklas mot att vara Take Care-produkter – och att allt annan är en avvikelse.

* Haglöfs utser en hållbarhetsansvarig på samtliga dotterbolag runt om i världen.

* Haglöfs ansluter sig, som enda konsumentvarumärke, till ett större forskningsprojekt, SUPFES, för att delta i arbetet med att hitta alternativ till perfluorerande ämnen.

* Haglöfs genomförde fyra inspektioner inom ramen för Fair Wear Foundation. Vid årets utgång var 79 procent av Haglöfs totala produktionsvolym hos sina producenters produktionsanläggningar genomlyst, innebärande att målet 90 procent är inom räckhåll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Liknande inlägg

liknande