onsdag 20 februari 2013

2013 är Uteåret


Saxat från Naturensår.se:
"Gå ut. Känn vinden, solen och vattnet.
Öppna ögonen för det oväntade. Böj dig ned och lär dig en ny art. Låt naturen ge nya upplevelser. Ensam eller tillsammans med andra.
Naturen bjuder frihet och rörelse, lekfullhet och stillhet. Ibland kan du själv hitta vägen. Ibland blir det bättre med någon som ger vägledning.
Allemansrätten är viktig för att vi ska kunna vara ute. Vi behöver tillsammans öka kunskapen om vad den innebär och hur vi gör den hållbar.
Under Uteåret 2013 vill vi inspirera till att vara ute. Vi vill visa på möjligheter när det gäller att få ökad kunskap och förståelse för naturen. Vi vill också öka kunskapen om allemansrätten.
Välkomna till Uteåret 2013"
Läs mer:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Liknande inlägg

liknande