fredag 29 juni 2012

Nytt minimimått på gös från Mälaren

Från och med den 1 juli i år införs nya regler för fisket i Mälaren.
Minimimåttet på gös höjs från 40 till 45 cm. Det innebär ett bättre utnyttjande av gösens goda tillväxtmöjlighet då längdökningen innebär en viktökning med 25 procent. Minimimåttet gäller fiskens längd från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. All fångad gös som understiger den nya gränsen ska omedelbart sättas tillbaka oavsett fiskens kondition

Läs mer:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Liknande inlägg

liknande