torsdag 12 maj 2011

Klirr i friluftskassan

Närmare 100 miljarder kronor per år på friluftsaktiviteter
- visar en studie om det svenska friluftslivet


Svenskarna spenderade närmare 100 Mdr kr på friluftsaktiviteter år 2009, varav 72 Mdr kr i Sverige.
Utgifterna läggs på enkla vardagsnära aktiviteter och avser boende följt av
utrustning, transporter och livsmedel.

Studien har genomförts på uppdrag av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket,
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring samt professuren i naturturism vid Etour (som finansieras av Sveaskog).
Tidigare studier av friluftslivet i Sverige visar att nio av tio svenskar ofta är ute i naturen under längre
ledigheter.
Hälften av alla vuxna svenskar uppger att hälsotillståndet skulle påverkas negativt utan
möjligheter till friluftsliv.
Forskning visar även på friluftslivets betydelse för naturförståelse, social
inkludering, samhörighet och regional utveckling i form av naturturism.

Saxat från Svenskt Friluftsliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Liknande inlägg

liknande